Jobbkategori
Plats
Ansvarig för intern kapitalutvärdering

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.  Vi tycker själva att SBAB är fantastiskt eftersom vi gillar att arbeta i en stimulerande miljö på en bank som inte är som andra. En rakryggad bank som vill och vågar utmana sina konkurrenter. Hos SBAB ges du möjlighet att ta stort ansvar och driva idéer till verklighet. Du uppmuntras också att arbeta över gränser inom banken för att på ett effektivt sätt nå våra gemensamma mål. Samtidigt ser vi till att ha jättekul på vägen!

I din roll som ansvarig för intern kapitalutvärdering (IKU-ansvarig) kommer du att arbeta på avdelningen Kapital, som är en av funktionerna inom Risk och har det övergripande ansvaret för SBAB:s kapitalutvärdering. Därtill tolkar och analyserar vi kommande regelverk samt prognostiserar bankens risk- och kapitalutveckling.

Rollen som IKU-ansvarig innebär att arbeta brett. Ena dagen kan du räkna på hur vår bank står emot en djup finansiell kris, medan du en annan dag driver projekt inom kapitalområdet.

Några huvudsakliga uppgifter är:

 • Förstå, analysera och förklara SBAB:s risker ur olika perspektiv.
 • Ansvara för den kvantitativa kapitalanalysen.
 • Ta ett strategiskt perspektiv kring kapitalområdet och balansräkningen.
 • Projektleda och driva större leveranser och processer, exempelvis en eller flera av bankens IKU:er.
 • Kartlägga och analysera framtida regelverk och dess implikationer för SBAB samt våra konkurrenter.
 • Utvärdera befintliga, nya och framtida risker för banken.
 • Ad hoc-analyser av kvantitativ karaktär till stödjande enheter, affärsområden och VD.

Du kommer att arbeta med trevliga och kunniga kollegor på vårt kontor med härlig atmosfär i Solna Business Park, där vi bland annat har en egen barista, fräscha träningslokaler och lekrum för barn.

Din profil
Vi tror att rätt kandidat är kvalificerad genom både utbildning och arbetslivserfarenhet, och har god kunskap om kapitalfrågor. Som person är du väldigt nyfiken och självdrivande. Du är van vid kvantitativ analys och är bekväm både med att driva större, mer komplexa projekt och göra snabbare beräkningar. Då du kommer ansvara för större processer såsom IKU:er med många inblandade är det viktigt att du är bra på att kommunicera med och koordinera andra människor. Antagligen tycker du att det verkar spännande att jobba på en bank som är liten nog för att du ska kunna bolla en fråga med riskchef eller VD i kön till baristan, samtidigt som du är med och påverkar en av Sveriges största banker.

Vidare ser vi att du har:

 • Erfarenhet från konsultbolag, relevant myndighet, ratinginstitut eller ALM-grupp hos bank med stor balansräkning.
 • God teknisk verktygslåda, med erfarenhet av modellering i Excel, framtagande av presentationsmaterial samt gärna programmering i SAS eller liknande.
 • Kunskaper om CRR/CRD IV/BRRD.
 • Ett strukturerat angreppssätt i din problemlösning.
 • God förmåga att koordinera och samarbeta med andra människor.

Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är också skälet till att vi tillsammans med Make Equal arbetat fram Respekttrappan.se. Mångfald är därför även en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Stockholm
Riskanalytiker Kreditriskmodellering till SBAB Bank (publ)

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

SBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll siktar mot att ge banken det bästa stödet i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Vi säkerställer, genom analyser och kontroller, att riskutvecklingen sker inom den riskaptit styrelsen har fastställt. Vi tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som till externa intressenter. Detta gör det möjligt för oss att agera och erbjuda våra kunder Sveriges bästa bolån och fastighetsfinansiering. Vi identifierar, mäter och rapporterar samtliga risktyper och har fem specialiserade grupper.

Vi tar nu nästa steg i att utveckla Riskkontroll och utökar med flera tjänster inom flera av grupperna. 

SBAB erbjuder dig med erfarenhet av kreditriskanalys och modellering möjligheten att arbeta som riskanalytiker i gruppen Kreditriskmodellering inom Riskkontroll samt att få utvecklas både som modellexpert och rådgivare. Kreditriskmodellering ansvarar för utveckling och förvaltning av bankens interna riskmodeller som används för att mäta kreditrisk under regelverk kopplat till kapitaltäckning (CRR) samt redovisning (IFRS 9). Just nu pågår ett intensivt arbete med utvecklingen av nya PD- och LGD- modeller inom det interna riskklassificeringssystemet (IRK).

Gruppen Kreditriskmodellering är strategiskt viktig för SBAB då korrekt bedömning av kreditrisken är av stor vikt för bland annat bankens kreditbeviljning, kapitaltäckning, förlustreservering, men också för hur banken följer upp lönsamhet. Idag består Kreditriskmodellering av fem riskanalytiker.

Din roll
Att arbeta som riskanalytiker inom Kreditriskmodellering innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom databearbetning och statistisk modellering av kreditrisk kräver rollen regelverkstolkning och en god förståelse för verksamheten. Detta i syfte att kunna sätta upp adekvata riskhanteringsprocesser. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och passar dig som är självdrivande och som tycker det är viktigt med helhetstänk. I rollen finns det även stående inslag av regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till VD och styrelse. Mycket av det tekniska arbetet sker i analysverktygen SAS, SQL samt Excel.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

 • Utveckla PD- och LGD-modeller i enlighet CRR (ramverket för Basel III) och IFRS 9.
 • Analysera och kalibrera PD- och LGD-modeller så att de är fungerar tillfredställande och används korrekt.
 • Bevaka, tolka och implementera nya regelverk som träffar bankens kreditriskmodeller. Driva projekt och agera rådgivare i frågor om kreditrisk relaterat till kapitaltäckning och förlustreservering

Din bakgrund
Vi tror att du har arbetat några år på bank, försäkring eller konsultbolag med kreditriskanalys och modellering och söker nya utmaningar för att bredda din expertis. Du har i grunden en Civilingenjörsexamen eller motsvarande, gärna med inslag av matematik, statistik och finansiell ekonomi. Vidare har du väldigt god förmåga att hantera stora datamängder och använder regelbundet programmerings- och analysverktyg såsom SAS eller SQL för att snabbt få fram svar på frågor. Erfarenheter från kapitaltäckning och specifikt IRK är meriterande.

Dessutom tror vi att du har:

 • Hög genomförandeförmåga och lätt för att sätta dig in problemformuleringar och nå en lösning.
 • God förmåga att förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt.
 • God kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Som person är du nyfiken, gillar högt tempo men tummar inte på kvalitet. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp tycker du är en framgångsfaktor och du vill framförallt lyckas tillsammans. Som riskanalytiker vill du vara med och ta ett stort ansvar för bankens kreditriskmodeller inom framförallt IRK och säkerställa god regelefterlevnad. Du är också mån om att riskhanteringsprocesserna är effektiva och att kreditriskmodellerna genomsyrar hela verksamheten för att på så sätt öka bankens riskmedvetenhet.

Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

 

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Biträdande jurist inom arbetsrätt till DLA Piper

Som biträdande jurist i DLA Pipers arbetsrättsgrupp bistår du klienter i både komplicerade och vardagliga arbetsrättsliga frågor. Du kommer även arbeta med närliggande rättsområden samt allmänna civilrättsliga processer och tvister.

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Stockholm
Senior kvantitativ riskanalytiker Marknad- och likviditetsrisk med IT-fokus

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo. Vi tycker själva att SBAB är fantastiskt eftersom vi gillar att arbeta i en stimulerande miljö på en bank som inte är som andra. En rakryggad bank som vill och vågar utmana sina konkurrenter. Hos SBAB ges du möjlighet att ta stort ansvar och driva idéer till verklighet. Du uppmuntras också att arbeta över gränser inom banken för att på ett effektivt sätt nå våra gemensamma mål. Samtidigt ser vi till att ha jättekul på vägen!

Din avdelning

SBAB erbjuder dig möjligheten att arbeta som kvantitativ riskanalytiker i gruppen Marknads- och Likviditetsrisk och en möjlighet att få utvecklas och växa inom området riskanalys. Gruppen är en del av bankens oberoende funktion för Riskkontroll som har det övergripande ansvaret att se till att riskutvecklingen sker inom den av styrelsen beslutade Riskaptiten. Vidare ansvarar Riskkontroll för att identifiera, mäta och rapportera samtliga risktyper. Gruppen för Marknads- och Likviditetsrisk ansvarar i sin tur för utveckling, validering samt förvaltning av bankens samtliga interna riskmodeller som används för att mäta marknads-, motparts- och likviditetsrisk under gällande regelverk och interna riskbedömning. Gruppen utför riskanalyser för både interna och externa intressenter och är strategiskt viktig för SBAB då korrekt bedömning av risk är en förutsättning för hållbar och stabil lönsamhet.  

Din roll

Att arbeta som kvantitativ riskanalytiker inom gruppen Marknads- och Likviditetsrisk innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom databearbetning, statistisk beräkning och analytisk marknadsvärdering kräver rollen regelverkstolkning och en god förståelse av verksamheten för att sätta upp adekvata riskhanteringsprocesser. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och passar dig som tycker det är viktigt med helhetstänk och som har god genomförandeförmåga. I rollen finns det även stående inslag av regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till VD och styrelse. Mycket av det tekniska arbetet sker i analysverktygen SAS, SQL samt Excel med presentationer i Powerpoint, men möjlighet till övergång till nya verktyg finns självklart.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

 • Utveckla dina färdigheter inom riskhantering, datahantering och programmering.
 • Vara gruppens ansvarige för IT- och systemfrågor.
 • Utveckla interna riskmodeller för marknads-, likviditets- och motpartsrisk.
 • Validera interna riskmodeller och säkerställa att de fungerar tillfredsställande och används korrekt.
 • Delta i och utveckla den regelbundna uppföljningen och rapporteringen av marknads- och likviditetsrisk, samt motpartsrisk kopplat till treasury-verksamheten.
 • Bevaka, tolka och implementera regelverk som träffar marknads-, likviditets- och motpartsrisk.

Din bakgrund

Vi söker dig med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. kvantitativa roller inom bank- eller försäkringsbranschen. Vi tror att du åtminstone har en civilingenjörsexamen eller motsvarande där du har studerat matematik, statistik, finansiell ekonomi eller riskhantering samt en del programmering. Denna roll har förutom det kvantitativa även ett särskilt fokus på IT och system. Erfarenhet av att detta är därmed av stor vikt. Gruppen experimenterar för närvarande med nya verktyg och befinner sig i en teknisk resa mot att arbeta smartare med nya lösningar. Du ska vara en av gruppens drivare mot detta.

Vi ser därför att du besitter följande egenskaper:

 • God insikt i riskmätning av marknads-, likviditets- och motpartsrisker.
 • God teknisk kunskap inom datahantering och fallenhet för att arbeta kvantitativt med siffror och stora datamängder. Du är en duktig programmerare och vill bygga goda lösningar.
 • God förmåga att kunna lyfta gruppens IT- och systemfrågor och föra dialoger med BI-utvecklare och avdelningen för Data Science.
 • Erfarenhet av Microsoft SQL Server och SAS.
 • Erfarenhet av ARMS är meriterande.

Är du kunnig inom andra programmeringsspråk, exempelvis R, samt vill lära ut till dina kollegor och påverka till förändring så är det ännu ett plus.

Som person har du en hög analytisk förmåga. Du är nyfiken, gillar högt tempo men tummar inte på kvalitet. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp tycker du är en framgångsfaktor och du vill framförallt lyckas tillsammans. Du är bekväm i att driva projekt och har en önskan om att ta ett brett ansvar inom gruppen. I gengäld får du utvecklas i ett utmanande och dynamiskt arbete med stor möjlighet att få en bred kunskap inom finansiella risker. Du involveras i och driver flera projekt och interagerar med de andra riskgruppernas arbete på ett sätt som är unikt i branschen.

Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

 

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Stockholm
Senior biträdande jurist inom immaterialrätt och teknologi

Vi söker en jurist med inriktning mot immaterialrätt, teknikrelaterad juridik och media för arbete inom ramen för byråns IPT-grupp.

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Stockholm
Bolagsjurist med fokus på företagsutlåning till SBAB Bank AB (publ)

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

SBAB:s juristavdelning expanderar ytterligare! Vi har under året fått fyra nya medarbetare och söker för närvarande ytterligare två medarbetare till olika roller.

Juristavdelningen består i dagsläget av tio jurister, inklusive chefsjuristen, en juristassistent och en paralegal. Två jurister är placerade på bankens kontor i Karlstad och resterande medarbetare är placerade på bankens kontor i Solna, där även den nu aktuella medarbetaren kommer vara placerad.

Med anledning av att affärsområdet Företag & Brf, som är ett av bankens två huvudsakliga affärsområden, har haft stark tillväxt under året och nu är inne i en spännande expansionsfas söker vi dig som är jurist med erfarenhet av kreditavtal och därtill hörande legala frågeställningar. Du kommer huvudsakligen att, tillsammans med två andra jurister, ansvara för det juridiska affärsstödet i förhållande till bankens utlåning mot företagskunder. I tjänsten kommer du arbeta tillsammans med affärsområdets samtliga medarbetare på kontoren i Solna, Göteborg och Malmö.

Dina arbetsuppgifter

I rollen kommer du bland annat:

 • Ansvara för att upprätta och förhandla dokumentation i samband med finansiering eller refinansiering av fastighetsförvärv eller nyproduktion av flerbostadshus;
 • Genomföra granskningar och bedömningar av förvärvsstrukturer;
 • Arbeta nära affären och ha regelbundna avstämningar med kundansvarig och bankens kunder;
 • Anordna utbildningar och hantera löpande frågor från verksamheten;
 • Hantera bolagsrättsliga frågor kopplade till företagsförvärv och värdeöverföringar;
 • Bistå verksamheten med stöd i obeståndsfrågor; och
 • Hantera andra på Juridikavdelningen förekommande uppgifter.

Genom att vara en del av vår juristavdelning kommer du snabbt upparbeta många kontaktytor både internt och externt. Vi är tillräckligt få till antalet för att skapa möjligheten att kunna jobba brett och nära verksamheten men samtidigt tillräckligt stora för att ha möjlighet att satsa på nya idéer som vi tror på. Vi fokuserar på hållbarhet, digitalisering, nytänkande och tillväxt. Viktigast av allt är våra kunder och medarbetare, för vilka vi ska ta SBAB till nya nivåer och samtidigt ha jättekul på vägen.

Din bakgrund 
Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Vi ser att du som söker har följande kvalifikationer:

 • kand. eller motsvarande;
 • minst 3-5 års erfarenhet från affärsjuridisk byrå, bank eller annan relevant verksamhet med fokus på kreditavtal,
 • förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.

Har du erfarenhet av finansiering av fastighetsförvärv, entreprenadrätt och/eller hantering av obeståndsärenden är detta mycket meriterande, likaså om du har erfarenhet av bankregulatoriska frågor.

Som person ser vi gärna att du är en självdrivande medarbetare med högt ansvars- och initiativtagande. Du har hög integritet och arbetar analytiskt, strukturerat och har god prioriteringsförmåga. Du har lätt för att samarbeta och har ett prestigelöst och enkelt förhållningssätt samt delar gärna med dig av dina kunskaper. För att lyckas i rollen behöver du även ha en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga och att du har förmåga att tidvis arbeta under högt tempo. Vi sätter även högt värde i att du är affärsmässigt inriktad, har god genomförandeförmåga och är en lagspelare.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

 

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Bolagsjurist med fokus på kapitalmarknadsfrågor till SBAB Bank AB (publ)

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

SBAB:s juristavdelning expanderar ytterligare! Vi har under året fått fyra nya medarbetare och söker för närvarande ytterligare två medarbetare till olika roller.

Juristavdelningen består i dagsläget av tio jurister, inklusive chefsjuristen, en juristassistent och en paralegal. Två jurister är placerade på bankens kontor i Karlstad och resterande medarbetare är placerade på bankens kontor i Solna, där även den nu aktuella medarbetaren kommer vara placerad.

Vi söker en bolagsjurist som, tillsammans med två andra jurister, kommer att ansvara för det juridiska affärsstödet i förhållande till bankens treasury- och finansavdelning med fokus på kapitalmarknadsrättsliga frågor. I rollen kommer du att arbeta i nära samarbete med bankens treasury- och finansavdelning, som en integrerad del av bankens team i såväl dokumentationsprocessen som vid investerarmöten, roadshows och liknande investeraraktiviteter.

Dina arbetsuppgifter

SBAB:s upplåningsverksamhet spänner över en stor mängd rättsområden och finansiella produkter varför du som bolagsjurist på SBAB förväntas kunna arbeta brett inom finansjuridiken. I rollen kommer du bland annat:

 • Bistå med juridiskt affärsstöd i förhållande till koncernens kapitalmarknadsupplåning;
 • Arbeta nära affären och ha regelbundna avstämningar med treasury- och finansavdelningen samt med bankens risk- och kapitalavdelning;
 • Ansvara för att upprätta och förhandla dokumentation i samband med uppdatering och underhåll av svenska och internationella upplåningsprogram avseende lång och kort upplåning samt genomförande av emissioner därunder;
 • Ansvara för att upprätta och förhandla s.k. stand alone dokumentation i samband med utgivande av kapitalinstrument;
 • Ansvara för kontakter med svenska och internationella legala rådgivare samt deltagande i diskussioner med relevanta myndigheter (t.ex. Finansinspektionen och Riksgälden) inom affärsområdet;
 • Upprätta och förhandla derivatavtal (ISDA-avtal inkl. CSA-avtal) samt repoavtal (GMRA);
 • Följa och delta i utvecklingen av den svenska och internationella bank- och finansmarknaden, exempelvis genom deltagande på Bankföreningen;
 • Bistå verksamheten med stöd i övriga bankregulatoriska frågor; och
 • Hantera andra på Juridikavdelningen förekommande uppgifter.

Genom att vara en del av vår juristavdelning kommer du snabbt upparbeta många kontaktytor både internt och externt. Vi är tillräckligt få till antalet för att skapa möjligheten att kunna jobba brett och nära verksamheten men samtidigt tillräckligt stora för att ha möjlighet att satsa på nya idéer som vi tror på. Vi fokuserar på hållbarhet, digitalisering, nytänkande och tillväxt. Viktigast av allt är våra kunder och medarbetare, för vilka vi ska ta SBAB till nya nivåer och samtidigt ha jättekul på vägen.

Din bakgrund 

Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Vi ser att du som söker har följande kvalifikationer:

 • Jur. kand. eller motsvarande;
 • minst 3-5 års erfarenhet från affärsjuridisk byrå (med fokus på bank & finans eller aktie- & kapitalmarknad), bank eller annan relevant verksamhet med fokus på kapitalmarknadsfrågor,
 • förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.

Mod och förmåga att ta sig an nya och komplexa frågeställningar trots begränsade förkunskaper är en förutsättning för tjänsten. Har du erfarenhet av prospektfrågor, utgivning av gröna/sociala obligationer, förhandling av ISDA‑avtal och/eller kapitaltäckningsfrågor är detta dock särskilt meriterande.

Som person är du en självdrivande medarbetare med högt ansvars- och initiativtagande. Du har hög integritet och arbetar analytiskt, strukturerat och har god prioriteringsförmåga. Du har lätt för att samarbeta och har ett prestigelöst och enkelt förhållningssätt samt delar gärna med dig av dina kunskaper. För att lyckas i rollen behöver du även ha en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga och att du har förmåga att tidvis arbeta under högt tempo. Vi sätter även högt värde i att du är affärsmässigt inriktad, har god genomförandeförmåga och är en lagspelare.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Senior kvantitativ riskanalytiker Marknadsrisk med regelverksfokus

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo. Vi tycker själva att SBAB är fantastiskt eftersom vi gillar att arbeta i en stimulerande miljö på en bank som inte är som andra. En rakryggad bank som vill och vågar utmana sina konkurrenter. Hos SBAB ges du möjlighet att ta stort ansvar och driva idéer till verklighet. Du uppmuntras också att arbeta över gränser inom banken för att på ett effektivt sätt nå våra gemensamma mål. Samtidigt ser vi till att ha jättekul på vägen!

Din avdelning

SBAB erbjuder dig möjligheten att arbeta som kvantitativ riskanalytiker i gruppen Marknads- och Likviditetsrisk och en möjlighet att få utvecklas och växa inom området riskanalys. Gruppen är en del av bankens oberoende funktion för Riskkontroll som har det övergripande ansvaret att se till att riskutvecklingen sker inom den av styrelsen beslutade Riskaptiten. Vidare ansvarar Riskkontroll för att identifiera, mäta och rapportera samtliga risktyper. Gruppen för Marknads- och Likviditetsrisk ansvarar i sin tur för utveckling, validering samt förvaltning av bankens samtliga interna riskmodeller som används för att mäta marknads-, motparts- och likviditetsrisk under gällande regelverk och interna riskbedömning. Gruppen utför riskanalyser för både interna och externa intressenter och är strategiskt viktig för SBAB då korrekt bedömning av risk är en förutsättning för hållbar och stabil lönsamhet.  

Din roll

Att arbeta som kvantitativ riskanalytiker inom gruppen Marknads- och Likviditetsrisk innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom databearbetning, statistisk beräkning och analytisk marknadsvärdering kräver rollen regelverkstolkning och en god förståelse av verksamheten för att sätta upp adekvata riskhanteringsprocesser. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och passar dig som tycker det är viktigt med helhetstänk och som har god genomförandeförmåga. I rollen finns det även stående inslag av regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till VD och styrelse. Mycket av det tekniska arbetet sker i analysverktygen SAS, SQL samt Excel med presentationer i Powerpoint, men möjlighet till övergång till nya verktyg finns självklart.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

 • Bevaka, tolka och implementera regelverk som träffar marknads- och motpartsrisk.
 • Utveckla interna riskmodeller för marknads- och motpartsrisk.
 • Validera interna riskmodeller och säkerställa att de fungerar tillfredsställande och används korrekt.
 • Delta i och utveckla den regelbundna uppföljningen och rapporteringen av marknads- och motpartsrisk kopplat till treasury-verksamheten.
 • Utveckla dina färdigheter inom riskhantering, datahantering och programmering.

Din bakgrund

Vi söker dig med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. kvantitativa roller inom bank- eller försäkringsbranschen. Vi tror att du åtminstone har en civilingenjörsexamen eller motsvarande där du har studerat matematik, statistik, finansiell ekonomi eller riskhantering samt en del programmering. Denna roll har förutom det kvantitativa även ett särskilt fokus på regelverkstolkning. Erfarenhet av att läsa och tolka regelverk är därför högst relevant.

Vi ser därför att du besitter följande egenskaper:

 • God förmåga att tolka och förstå regelverk. Du vet vilka dina relaterade delar i kapitaltäckningsförordningen är och du kan dem i detalj. Dina kollegor i teamet kan använda dig som stöd och bollplank i dessa frågor.
 • God insikt i riskmätning av marknads- och motpartsrisker.
 • God teknisk kunskap inom datahantering och fallenhet för att arbeta kvantitativt med siffror och stora datamängder. Du är en duktig programmerare och vill bygga goda lösningar.

Är du kunnig inom andra programmeringsspråk, exempelvis R, samt vill lära ut till dina kollegor och påverka till förändring så är det ännu ett plus.

Som person har du en hög analytisk förmåga. Du är nyfiken, gillar högt tempo men tummar inte på kvalitet. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp tycker du är en framgångsfaktor och du vill framförallt lyckas tillsammans. Du är bekväm i att driva projekt och har en önskan om att ta ett brett ansvar inom gruppen. I gengäld får du utvecklas i ett utmanande och dynamiskt arbete med stor möjlighet att få en bred kunskap inom finansiella risker. Du involveras i och driver flera projekt och interagerar med de andra riskgruppernas arbete på ett sätt som är unikt i branschen.

Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

För att ansöka, klicka HÄR.

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.

Sista ansökningsdatum 2020-11-30
Plats
Stockholm
Researcher till Sharp Recruitment & Consultants - deltidstjänst!

Vi söker dig som vill arbeta som researcher mot jurist- & finansbranschen!

Sista ansökningsdatum 2020-11-30
Plats
Stockholm
Compliance Manager till Billogram

Genom att ersätta en föråldrad pappersfaktura med ett interaktivt format, smart teknologi och automation, så erbjuder Billogram intelligentare fakturering som gynnar både företag och deras kunder.

Billogram föddes ur idén om att förnya en föråldrad faktureringsprocess och ersätta traditionella PDF- och pappersfakturor med ett interaktivt format. Idag erbjuder vi en digital plattform för fakturering och betalningar som effektiviserar kundhanteringen, samtidigt som den förbättrar kundupplevelsen. Med hjälp av smart teknologi hjälper vi företag automatisera processer som sänker kostnader, ökar intäkter och reducerar churn.

Nu söker vi en Compliance Manager till vårt kontor i centrala Stockholm som vill vara med och förändra en traditionell marknad och skapa något nytt.

Vad får du hos oss

Billogram är ett bolag i ständig rörelse som fortsätter att locka till sig talangfulla och inkluderande medarbetare. Hos oss kommer du få möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet och compliancefunktion från grunden.

Som Compliance Manager hos oss kommer du att arbeta i en ung, progressiv och flexibel organisation som kännetecknas av gemenskap, nytänkande och hängivenhet. Du kommer att få en viktig roll i byggandet och vidareutvecklingen av en proaktiv compliancefunktion med mycket mandat, förtroende och ansvar.

Rollen

Som Compliance Manager på Billogram kommer du att arbeta nära affärsverksamheten, med frågor som spänner över stora delar av vår hela vår verksamhet.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta följande:

 • Identifiera risker
 • Utarbeta riktlinjer, policies och instruktioner
 • Vara bolagets DPO
 • Löpande följa upp verksamhetens regelefterlevnad och genomföra kontroller
 • Ge råd och stöd till verksamheten inom compliancefunktionens ansvarsområde
 • Bevaka nya och förändrade regelverk som påverkar olika versamheter
 • Utbilda och informera verksamheten

Du kommer att ingå i Ekonomi- och Legalgruppen och rapportera direkt till vår CFO.

Kvalifikationer och erfarenheter

Vi söker dig som har en svensk juristexamen och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av PSD2.

Vi söker en doer. Det är viktigt att du är driven, strukturerad, initiativtagande, proaktiv och har förmågan att hitta balansen mellan rådgivning och kontroll. Vidare ska du ha förmågan att på ett pedagogiskt och prestigelöst sätt kommunicera dina kunskaper och insikter till olika verksamheter inom organisationen. Det är viktigt att du är noggrann, van att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Därutöver besitter du en god analytisk förmåga och är lösningsorienterad.

Då vi arbetar både nationellt och internationellt måste du behärska svenska och engelska obehindrat, både i tal och i skrift.

Ansökan

Låter det som en intressant roll för dig? Ansök då redan idag.

I denna rekrytering samarbetar Billogram med Sharp Recruitment. Urval sker löpande, ansök därför redan idag.

För ytterligare information eller frågor om tjänsten eller Billogram, kontakta Peter Ekström på 070 813 51 85 eller på peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Senior biträdande jurist Corporate

Som biträdande jurist hos oss kommer du att vara en del av Corporategruppen där du huvudsakligen kommer att arbeta med nordiska och internationella transaktioner med inriktning på venture capital och private equity, och särskilt inom områdena teknologi, energi och infrastruktur.

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Stockholm
Underkonsulter inom Finance & Audit till Sharp Recruitment & Consultants

Söker du nya uppdrag inom Finance & Audit som konsult? Vi på Sharp Recruitment & Consultants fortsätter att växa och i takt med att kundförfrågningar ökar så breddar vi nu på vårt nätverk av underkonsulter inom Finance & Audit.

Sista ansökningsdatum 2021-01-31
Plats
Sverige/Sweden
Affärsdriven senior jurist till Legal & Compliance på FCG

FCG är en av de ledande nordiska aktörerna inom rådgivning till den finansiella sektorn. FCGs vision är att bidra till en bättre finanssektor för företag, kunder och samhället i stort. FCGs konsulter är framstående specialister inom finansiell juridik, riskhantering, intern styrning och kontroll samt affärsstyrning.

FCG är inne i en kraftig tillväxt och söker nu en affärsdriven senior jurist inom bank- och finansområdet som vill vara med och utveckla och växa FCGs affär inom Legal & Compliance.

FCGs Legal & Compliance grupp, inom affärsområdet GRC Advisory, består av ca 25 jurister med många års erfarenhet av arbete med regulatorisk rådgivning till företag inom den finansiella sektorn. För gruppen är engagemang, laganda, nytänkande och ödmjukhet inte bara ord utan ett sätt att vara. Det är viktigt att drivas av affär, att vilja hjälpa FCGs kunder att uppnå sina mål och att trivas ihop på jobbet.

Dina arbetsuppgifter

Hos FCG kommer du att ha ett utmanande, varierande och stimulerande arbete där du på olika sätt stödjer FCGs kunder inom bank, kreditmarknad och värdepapper med regulatoriska frågor. Du kommer att utveckla och driva affär samt ha stor frihet att själv forma arbetstid och vardag.

FCGs uppdragsgivare är av varierande storlek och har olika behov vilket återspeglas i dina arbetsuppgifter. Gruppen arbetar med ca 130 olika kunder årligen, från de största bankerna till mindre startups inom fintech. Oavsett typ av kund och uppdrag kommer du alltid att arbeta nära och tillsammans med kundernas verksamheter och bli ett viktigt stöd i deras affär. Det här är ett arbete för dig som verkligen uppskattar kundrelationer och kan anpassa dina råd, din kommunikation och ditt arbetssätt utifrån varje kunds speciella behov och ambition.

I din roll kommer du att ansvara för kundrelationer och kunduppdrag. Du kommer att leda kunduppdrag och möta många spännande frågeställningar och utmaningar. Du kommer att arbeta såväl i team som självständigt. Du kommer även att leda och coacha andra konsulter. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i en varierande arbetsmiljö och är bekväm med att lära upp och delegera uppgifter till andra medarbetare i ditt team.

Utbildning och erfarenheter

Vi söker dig som har svensk juristexamen och har minst 7-10 års relevant arbetslivserfarenhet från advokatbyrå eller konsultverksamhet, bank- eller finansbolag och/eller Finansinspektionen. Du drivs av att skapa och göra affärer, uppnå goda resultat för dina kunder och bidra till en bättre finansmarknad. Du har arbetat med reglerad verksamhet och är väl insatt i näringsrättsliga regelverk.

Som person är du ödmjuk, prestigelös och social. Du har goda ledaregenskaper och en öppen attityd. Du trivs med att arbeta affärsnära och resultatinriktat, både självständigt och i team. Du ska vara engagerad i ditt arbete och tycka att det är roligt att se andra utvecklas och växa. Vidare är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och har hög integritet.

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Sharp Recruitment & Consultants. Vid ytterligare information om FCG eller tjänsten, kontakta Peter Ekström på 070-813 51 81 eller på peter.ekstrom@sharprecruitment.se.

Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, ansök därför redan idag.

 

FCG tror på frihet och flexibilitet för individen i kombination med gruppens styrka och struktur. För att kunna leverera riktigt bra rådgivning är det viktigt att trivas på jobbet. FCG präglas av en stark, positiv företagskultur som kännetecknas av engagemang, laganda, ödmjukhet och innovation. Hos FCG har samtliga medarbetare möjlighet att engagera sig i, och påverka, verksamheten. Vi känner varandra väl och arbetar nära varandra i såväl interna som externa projekt. Som ett ungt företag är vi också måna att behålla vår entreprenörsanda och inställningen att allt är möjligt både för individen och för FCG.

Sista ansökningsdatum 2020-11-30
Plats
Stockholm
Paralegal som vill mer till Tenant & Partner

Tenant & Partner är en organisation med hög puls bestående av begåvade, engagerade och sociala medarbetare som tycker om att skapa värde för kunderna och ha roligt tillsammans. Företaget har varje år sedan 2008 placerat sig på listan över Sveriges bästa arbetsplatser, och de senaste åren även på listan över Europas bästa. Dessutom blev Tenant & Partners VD nyligen utnämnd till årets mest hälsofrämjande chef. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder ett spännande och utvecklande arbete.

Tenant & Partner driver arbetsplatsutveckling genom att bidra med expertis inom alla de områden som berörs vid en förändring av arbetsplatsen. Vi levererar såväl komplexa helhetslösningar som separata tjänster genom att bistå med allt från juridisk- och ekonomisk rådgivning till projektledning och förändringsprocesser avseende arbetssätt. Det innebär att övriga kollegor i verksamheten arbetar med ett brett spann av aktiviteter som analys, lokalsökning, framtagande av lokalstrategier/-program samt representera hyresgästen under ombyggnation och vid hyresgästanpassningar.

Tenant & Partner söker nu en målmedveten paralegal med erfarenhet av hyresjuridik till vårt kontor i Stockholm.

Rollbeskrivning

Vi söker dig som arbetar som paralegal men som vill utveckla din roll mer mot att arbeta mer med hyresjuridisk rådgivning.  Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att bestå av att:

 • registrera hyresavtal i vår databas
 • granska juridiska dokument
 • bereda uppsägningar och hänskjutningar
 • utföra mindre rättsutredningar och marknadsanalyser
 • skriva förslag till inlagor
 • systematisera och värdera processhandlingar
 • sammanställa granskningsrapporter
 • ansvara för andra administrativa uppgifter

Du kommer även att hantera de hyreskontrakt som Tenant & Partner förvaltar för kunders räkning vilket innebär att du när du känner dig varm i rollen på egen hand, för kunds räkning, driva hyresförhandlingar samt genomföra enklare uppsägnings- och hyresnämndsförfaranden samt ha tillhörande kontakt med myndigheter.

Tenant & Partner arbetar i en chefslös, nätverksorganisation med multidisciplinära team vilket innebär att du kommer att arbeta nära kollegor som har andra kompetensområden och utbildningsbakgrund.

Erfarenhet och kvalifikationer

För att passa in i rollen och företaget måste du vara ansvarstagande, noggrann och angelägen om att lämna ifrån dig ett arbete med hög kvalitet. Ordning och reda är bara förnamnet! Du har sinne för detaljer och håller en hög servicenivå. Självklart är du självgående, stresstålig och gillar att ta initiativ - helt enkelt en problemlösare som gillar att bygga upp strukturer, hitta smarta och effektiva sätt att arbeta på. Vi vill också att du är en ödmjuk lagspelare och känner dig trygg i din kunskap.

Vi tror att du arbetar i en liknande roll idag och om du har erfarenhet inom offentlig upphandling är det ett extra plus. Du har en paralegalutbildning eller annan motsvarande akademisk utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. För att klara av arbetet måste du ha erfarenhet av att arbeta med hyresjuridik, mycket god datavana samt kunskap i Office 365. Vi ser gärna att du tycker det är roligt med försäljning och har sinne för affärer.

Vad kan vi erbjuda dig?

På Tenant & Partner trivs ambitiösa personer med ett stort engagemang för sitt arbete och företaget. Tenant & Partners mål är att kontinuerligt utveckla företaget tillsammans med medarbetarna. Genom delaktighet och motivation involveras medarbetarna i verksamheten, affärsutvecklingen och det gemensamma arbetet för att nå målen och för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Ambitionen är att rekrytera de bästa talangerna samtidigt som man från första arbetsdagen strävar efter att alla ska ha en brant utvecklingskurva. Utöver det rent yrkesmässiga kommer du att trivas bra om du är en person som tycker om att ta hand om din kropp och själ. Här erbjuds du exempelvis löp- och styrketräning med coach, crawlkurser, mindfulness och yoga.

Ansökan och frågor

I denna rekrytering har Tenant & Partners valt att arbeta med Sharp Recruitment & Consultants. För mer information om Tenant & Partners samt tjänsten är du välkommen att kontakta Zarina Virsholm på +46 733 99 07 27 eller på zarina.virsholm@sharprecruitment.se.

Vi intervjuar löpande så ansök redan idag!

 

Tenant & Partner Med närmare 30 års erfarenhet i branschen och 100% lojalitet till hyresgästen, driver Tenant & Partner arbetsplatsutveckling genom att bidra med expertis inom alla de områden som berörs vid en förändring av arbetsplatsen. Vi levererar såväl komplexa helhetslösningar som separata tjänster genom att bistå med allt från juridisk- och ekonomisk rådgivning till projektledning och förändringsprocesser avseende arbetssätt. Oavsett projekt och uppdragets omfattning anpassas tjänsten utefter kundens behov och önskemål.

Tenant & Partner är ett privatägt bolag med samma huvudägare och ledning sedan start. Idag uppgår antalet medarbetare till 65 personer fördelade i Stockholm och Göteborg med hela landet som verksamhetsområde.

Kontaktperson

Zarina Virsholm
Tel: +46 733 99 07 27
E-post: zarina.virsholm@sharprecruitment.se

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Biträdande jurist inom Corporate till DLA Piper

Som biträdande jurist på DLA Piper är du en central del i vårt erbjudande till våra klienter. Du arbetar nära våra delägare och biträdande jurister i aktuella ärenden och får tidigt klientkontakt.

Sista ansökningsdatum 2020-12-31
Plats
Stockholm
Compliance Officer till QuickBit

QuickBit är ett svenskt börsnoterat fintechbolag som gör det möjligt att köpa och betala med kryptovaluta. På QuickBit tror man starkt på krypto och blockchain-teknik. Bolagets uppdrag är att bygga innovativa produkter för personlig användning och för handlare, vilket möjliggör användningen av krypto på samma sätt som andra valutor. QuickBit utveklar nu produkter för att inom kort kunna lansera betalkort och en app för sina kunder.

Vi växer kraftigt och bygger nu ut vår avdelning för regelefterlevnad på huvudkontoret i Stockholm och söker en Compliance Officer med inriktning på AML.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta i en verksamhet som genomsyras av innovation, entreprenörsanda och utveckling, där du som Compliance Officer ges stora möjligheter att utveckla såväl funktionen som din egen roll.

Till dina arbetsuppgifter hör bl.a. att

 • Vara delaktig i att utarbeta policys, riktlinjer, processer och rutiner inom compliancefunktionens ansvar
 • Arbeta med rapportering och kommunikation mot myndigheter
 • Bistå affärsverksamheten med råd och stöd samt genomföra utbildningar
 • Löpande följa upp verksamhetens regelefterlevnad och genomföra kontroller
 • Tolka och implementera nya och förändrade regulatoriska krav som påverkar verksamheten
 • Stödja Chief Compliance Officer i utvecklingen av företagets Compliancearbete

Du kommer att arbeta nära affärsverksamheten, såväl självständigt som tillsammans med övriga medarbetare inom compliancefunktionen.

Om dig

Vi söker dig som är utbildad jurist och med 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet från bank och finansbranschen eller bolag verksamt inom krypto/blockchain. Du har god erfarenhet av att arbeta med AML-relaterade frågor. Har du ett intresse och förståelse för digitala tillgångar och blockchain är det meriterande.

Som person är du analytisk, resultatinriktad och proaktiv med hög kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du trivs med att arbeta nära affärsverksamheten i en stödjande roll. Det är vidare viktigt att du besitter hög integritet och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med alla delar av verksamheten.

Du kommunicerar och arbetar obehindrat på både svenska och engelska.

Ansökan

Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande. Ansök därför redan idag.

I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten, kontakta Peter Ekström på tel. 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Mer om QuickBit

At QuickBit we are strong believers in cryptocurrencies and the blockchain technology. Our mission is to build innovative products for individuals and merchants, enabling the use of crypto like any other fiat currency.

We are a creative and passionate team of developers and business people, with a shared mission of putting the user experience first and foremost. With innovation in mind, we are challenging the crypto world to build more easy-to-use products that make sense in the life of users.

QuickBit makes crypto enjoyable and simple, so that anyone can have their first set of crypto wallets or top up existing ones. We support cryptocurrencies such as Bitcoin, Bitcoin Cash and Litecoin. We continuously aim to improve current and future solutions for both individuals and merchants. Including them in an integral part of our vision, where products ultimately enables accepting crypto as a mean of payments at the check-out. Giving our products a true end-to-end experience. Curious and want to know more? Visit www.quickbit.com

Sista ansökningsdatum 2020-11-30
Plats
Stockholm

Hittar du inte en passande tjänst?

Du kan alltid registrera en spontansökan till oss, även om det jobb du söker inte finns utlyst just nu. Vi hör av oss när vi hittar en tjänst som kan matcha just dina önskemål och kompetenser.